Summer Camp – Kem Motivasi Cuti Sekolah


Kem Motivasi Cuti Sekolah merupakan program latihan untuk golongan remaja yang komprehensif dan menyeluruh.

Melalui program latihan ini, anak-anak anda dapat menimbulkan kesedaran dalam diri untuk membudayakan nilai-nilai murni berteraskan ajaran agama dan budaya bangsa di samping berusaha gigih sebagai kunci kejayaan pada masa hadapan. Antara aktiviti yang dijalankan ialah ceramah motivasi, team building, flying fox, obstacle course, latihan dalam kumpulan (LDK) dan sebagainya.

Objektif

* Meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT dan memupuk ketaatan kepada ibu bapa
* Melahirkan remaja yang cintakan kecemerlangan
* Memberi pendedahan secara praktikal kepada peserta terhadap aktiviti-aktiviti rekreasi lasak
* Menguji ketahanan mental dan fizikal para peserta menerusi aktiviti-aktviti yang dijalankan
* Memupuk dan membudayakan nilai-nilai murni dan budi bahasa di kalangan peserta

Date: 6-8 Jun 2009
Venue: Hutan Pendidikan Alam, UKM
Contestant: 13 – 17 years old
Fees: RM160 per person & RM450 for 3 person (package)
Last day register: 1 Jun 2009
Contact no: Amelya – 017 6020814 | Radzi – 013 3265635
Website: HERE